O BAMBIFESTu

Co je BAMBIFEST?

 • BAMBIFEST je největší přehlídka organizací a skupin naplňujících volný čas dětí a mládeže.
 • Jedná se o dvoudenní víkendovou akci ve venkovním prostředí (louka, les). Spolky, kluby, oddíly, SVČ, DDM apod. mají možnost se prezentovat buď ve stánku, anebo na pódiu dle jejich zaměření činnosti, a to zcela zdarma a s dostatečnou podporou od pořadatelů festivalu.
 • Příchozí návštěvníci na akci mají možnost si postupně projít všechny stánky účastníků či shlédnout vystoupení na pódiu a vybrat si volnočasovou aktivitu pro sebe či své děti.
 • BAMBIFEST umožňuje dětem a mládeži vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. 
 • BAMBIFEST je jako dětská akce zásadně bez prodeje alkoholu a bez kouření.
 • Vstup na akci je zdarma.
 • Přijďte, zeptejte se skutečných vedoucích a vyberte dětem aktivitu, která je opravdu baví.
 • Přes 20 let nabízíme dětem to nejlepší.

Cílové skupiny:

 • děti, které si přichází najít svou aktivitu.
 • rodiče a prarodiče, kteří dětem vyberou kroužek, zeptají se vedoucích a případně dětí přihlásí.
 • organizace, které se prezentují a mohou tak představit svou činnost potenciálním zájemcům (sportovní, technické, taneční, výtvarné apod).
 • vedoucí kroužků, kteří se potkávají navzájem, vyměňují si zkušenosti a příklady dobré praxe a čerpají energií a nápady pro svou další činnost.

Dopad projektu je na cílovou skupinu v celé Ostravě, ale také v některých okolních městech, jelikož se akce pravidelně účastní i spolky z Bohumína, Českého Těšína apod.

Dopady festivalu:

 • V dnešní době je široká nabídka volnočasových aktivit pro děti.
 • Děti ani rodiče často o této nabídce neví a orientuji se pouze na kroužky při školách či střediscích volného času.
 • Festival BAMBIFEST umožňuje prezentaci všech těchto aktivit na jednom místě a nabízí dětem vybrat si pro sebe to pravé.
 • Děti si mohou aktivity vyzkoušet, zeptat se vedoucích na vše potřebné a případně se hned i přihlásit.
 • BAMBIFEST je již tradiční akcí v Ostravě a každoročně díky němu najdou svůj kroužek stovky dětí. Každý si to najde to své. Dle počasí se akce účastní tisíce návštěvníků.
 • Akce napomáhá dostat děti od počítačů do kluboven, na hřiště, do kolektivu a tím napomáhá zdravému vývoji dítěte. Sportovní a pohybové aktivity podporuji fyzický i duševní rozvoj děti a tím celkový životní styl dětí.

Spolkům pracujícími s dětmi a mládeží zdarma nabízíme:

 • prostor pro prezentaci své činnosti na stánku,
 • možnost vystoupení na pódiu,
 • možnost moderovaných vstupů v průběhu akce,
 • šanci představit se široké veřejnosti,
 • pitný režim v průběhu akce,
 • informace k přihlašování zde

Partnerům a sponzorům BAMBIFEST nabízí:

 • umístění loga na plakátech a dalších materiálech,
 • umístění loga na pódiu přímo v areálu akce,
 • možnost prezentační akce na pódiu,
 • realizaci informační akce, předvedení produktů, apod.
 • více v tomto informačním materiálu: Prezentace_pro_partnery.pdf

BAMBIFEST v Ostravě pořádá Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

 • RADAMOK, z.s. je dobrovolná, nezisková, nevýdělečná organizace, která hájí oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí.
 • Hlavním posláním je zajišťovat členským organizacím zázemí pro jejich aktivity, napomáhat jim v jejich činnostech a poskytovat právní, ekonomický a metodický servis.
 • Se svými vlastními dobrovolníky organizuje řadu větších akcí, jako jsou Dny Země, taneční přehlídky nebo třeba BAMBIFEST.
 • Všichni pořadatelé pracují na akci formou dobrovolnictví. Všechny finanční prostředky, které se podaří získat, jsou použity na zajištění akce (ne mzdy).

 

 

BAMBIFEST Ostrava 2023 v číslech:

222 osob z 45 organizací prezentujících svou činnost ve stánku

během 32 vystoupení se na pódiu představilo téměř 300 vystupujících, převážně dětí z 27 organizací

BAMBIFEST navštívilo přes 8 000 návštěvníků, převážně rodin s dětmi

festival připravují 4 zástupci RADAMOK, z.s. a na akci pomáhalo dalších 17 dobrovolníků

při organizaci festivalu v době konání bylo „odpracováno“ téměř 400 dobrovolnických hodin

Koordinátor projektu

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

www.radamok.cz

Regionální pořadatel

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

E: bambifest@radamok.cz

T: +420 777 060 218

W: www.radamok.cz

Sdílejte s námi