O BAMBIFESTu

Co je BAMBIFEST?

 • BAMBIFEST je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda. Jedná se o akci, zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších organizací, které organizují volný čas dětí a mládeže.
 • BAMBIFEST navštěvuje po celé České republice desetitisíce návštěvníků, zejména dětí a jejich rodičů.
 • BAMBIFEST umožňuje dětem a mládeži vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. 
 • Součástí BAMBIFESTu jsou návštěvy dalších aktivit pro děti, jako jsou muzea, rozhledny, sportoviště apod.
 • BAMBIFEST je jako dětská akce zásadně bez prodeje alkoholu a bez kouření.
 • Vstup na akci je zdarma.

BAMBIFEST v Ostravě pořádá Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

 • RADAMOK, z.s. je dobrovolná, nezisková, nevýdělečná organizace, která hájí oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí.
 • Hlavním posláním je zajišťovat členským organizacím zázemí pro jejich aktivity, napomáhat jim v jejich činnostech a poskytovat právní, ekonomický a metodický servis.
 • Se svými vlastními dobrovolníky organizuje řadu větších akcí, jako jsou Dny Země, taneční přehlídky nebo třeba BAMBIFEST.
 • Všichni pořadatelé pracují na akci formou dobrovolnictví. Všechny finanční prostředky, které se podaří získat, jsou použity na zajištění akce (ne mzdy).

Spolkům pracujícími s dětmi a mládeží nabízíme:

 • prostor pro prezentaci své činnosti na stánku,
 • možnost vystoupení na pódiu,
 • možnost moderovaných vstupů v průběhu akce,
 • možnost stravování během akce,
 • šanci představit se široké veřejnosti,
 • pitný režim v průběhu akce.

Partnerům a sponzorům BAMBIFEST nabízí:

 • umístění loga na plakátech a dalších materiálech,
 • umístění loga na pódiu přímo v areálu akce,
 • možnost prezentační akce na pódiu,
 • realizaci informační akce, předvedení produktů, apod.

Koordinátor projektu

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

www.radamok.cz

Regionální pořadatel

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

E: bambifest@radamok.cz

T: +420 777 060 218

W: www.radamok.cz

Sdílejte s námi