BAMBIFEST 2019

6. ročník BAMBIFESTu, přehlídka dětských sdružení a organizací pracujícími s dětmi. BAMBIFEST proběhne
22. - 23. 5. 2020 v Ostravě na loukách u Koliby v Bělském lese.

Kliknutím zvětšíte.

BAMBIFEST v Ostravě má tyto části:

  • aktivní prezentace organizací a zájmových skupin pracujících s dětmi a mládeží
  • ukázky táboření, činností s dětmi na schůzkách a rukodělných prací
  • ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěveckých spolků na pódiu

V případě zájmu propagovat svoji činnost na BAMBIFESTu v Ostravě, navštivte záložku registrace.

Pořadatelem BAMBIFESTu v Ostravě je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Tiskovou zprávu z BAMBIFESTu 2019 naleznete zde.

LIDÉ A KULTURA NA POLSKO-ČESKÉM POHRANIČÍ

REG. ČÍSLO CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001609 / Číslo klíčové aktivity 5

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia.“

Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy a městského obvodu Ostrava Jih.

Ostrava


 
 
 
 
 
 
 

Upozornění pro návštěvníky:

Pořadatel této akce pořizuje obrazový záznam (foto, video) probíhajících aktivit pro účely dokumentace akce, zpravodajství o akci a prezentace činnosti Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. Svou účastí dáváte najevo, že souhlasíte s případným zachycením své podoby během akce a následným zveřejněním takových snímků. Za záznamy pořízené a zveřejněné jinými osobami než zástupci pořadatele nenese pořadatel odpovědnost. Na-akci-se-foti

Koordinátor projektu

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

www.radamok.cz

Regionální pořadatel

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Na Mýtě 1556/10

700 30 Ostrava

E: bambifest@radamok.cz

T: +420 777 060 218

W: www.radamok.cz

Sdílejte s námi